Fauxels Pexels.jpeg

ALGEMENE

VOORWAARDEN

The worst distance between two people is misunderstanding

De informatie op deze pagina en elke verwijzing naar een ander document vanop deze pagina bepaalt de Algemene Voorwaarden van deze website (taboo-haaruitval.be).  U doet er goed aan deze Algemene Voorwaarden, ons Cookiebeleid en ons Privacybeleid aandachtig te lezen vooraleer deze site te gebruiken. Door deze site te gebruiken of daarop een bestelling te plaatsen, aanvaardt U gebonden te zijn door deze Algemene Voorwaarden, ons Cookiebeleid en ons Privacybeleid.  Bijgevolg, indien U het geheel van de Algemene Voorwaarden, het Cookiebeleid en het Privacybeleid niet aanvaardt, verzoeken wij U deze site niet te gebruiken. Deze Algemene Voorwaarden kunnen het voorwerp uitmaken van wijzigingen. U dient ze dus regelmatig te raadplegen, aangezien de toepasselijke Algemene Voorwaarden deze zijn welke gelden op het ogenblik van het gebruik van deze site of het maken van een aankoop.  Voor elke vraag met betrekking tot de Algemene Voorwaarden, ons Cookiebeleid of ons Privacybeleid, wordt U verzocht ons te contacteren.

1. Algemeen


De volgende Algemene Voorwaarden gelden voor alle bestellingen die door U als klant worden geplaatst bij Taboo-haaruitval.be, via de website of applicatie. Door gebruik te maken van Taboo-haaruitval.be en/of door een bestelling te plaatsen, accepteer je Algemene Voorwaarden. Zorg dat je de Algemene Voorwaarden hebt gelezen en begrepen voordat je een bestelling plaatst. Alleen natuurlijke personen van 18 jaar of ouder, die niet onder voogdij staan en niet namens een bedrijf handelen, met een leveradres in België of Nederland kunnen een bestelling plaatsen. Het feit dat producten of diensten op een bepaald tijdstip op Taboo-haaruitval.be worden aangeboden, biedt geen garantie dat deze producten of diensten ten allen tijde verkrijgbaar zijn. We behouden ons het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken. We behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan jou. De versie van de Algemene Voorwaarden die geldt voor jouw bestelling is de versie die te vinden is op Taboo-haaruitval.be op het moment van de plaatsing van je bestelling. Taboo-haaruitval.be wil je de best mogelijke online ervaring bieden. Om dit mogelijk te maken moeten we ervoor zorgen dat onze diensten naadloos verlopen. Je begrijpt en gaat ermee akkoord: (i) geen mededelingen of content te posten, verzenden, herdistribueren, uploaden, of promoten die schadelijk kunnen zijn of een negatieve invloed hebben op onze bedrijven, producten of diensten; (ii) niet te handelen op een wijze die of geen apparaat te gebruiken dat andere gebruikers beperkt, schaadt, hindert of remt in het gebruiken of genieten van de website Taboo-haaruitval.be, of de veiligheid van de website beïnvloedt, of (iii) geen apparaat te gebruiken of proberen een motor, software, hulpmiddel, agent, script of ander apparaat of mechanisme te gebruiken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, spiders, bots, crawlers, avatars of intelligente agents) om te navigeren en zoeken in de website, of om de inhoud van de website te kopiëren. We behouden ons het recht voor om toegang tot de site onmiddellijk te blokkeren en de account te sluiten van gebruikers die deze bepaling of enige andere bepaling in deze Algemene Voorwaarden schenden.
2.  Prijzen en leveringskosten


De prijzen die zijn vermeld op Taboo-haaruitval.be zijn inclusief de wettelijke BTW maar exclusief de verzendkosten. De verzendkosten zijn voor alle bestellingen hetzelfde, ongeacht de omvang en het gewicht van je bestelling. De kosten voor iedere verzendoptie worden duidelijk vermeld tijdens het bestelproces. Onze standaard verzendkosten bedragen € 2,99. Als we je bestelling niet volledig kunnen leveren en de bestelling in meerdere verzendingen moeten leveren, worden er geen extra verzendkosten in rekening gebracht voor de naleveringen.
3.  Bestelling / contractafsluiting


Bestellingen vinden plaats op Taboo-haaruitval.be. Indien je je e-mailadres hebt geregistreerd, ontvang je na het plaatsen van een bestelling een bevestiging per e-mail. Als we je bestelling onverhoopt niet kunnen leveren, dan laten wij je dit zo snel mogelijk weten. Mocht de bestelling al zijn betaald, dan proberen we de betaling via de door jou gebruikte betaalmethode terug te storten. Indien de terugbetaling op een andere manier gedaan moet worden, zal Taboo contact met je opnemen om dit te regelen.
4.  Levering


Taboo gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de registratie en verwerking van bestellingen en streeft ernaar om je bestelling af te leveren op een woonadres of afhaalpunt in België of Nederland, overeenkomstig de door jou gekozen leveringswijze. Taboo streeft ernaar om bestellingen zo snel mogelijk en op volgorde van binnenkomst af te handelen. Hoewel we ernaar streven om binnen de gestelde termijn te leveren, kan vertraging ontstaan door onverwachte gebeurtenissen. Mocht de levering onverhoopt niet binnen 30 dagen plaatsvinden, kun je de bestelling annuleren. Voordat je een bestelling plaatst, word je geïnformeerd over de verwachte levertermijn. Indien je je e-mailadres hebt geregistreerd, ontvang je na het plaatsen van een bestelling een bevestiging per e-mail, met daarin de verwachte levertermijn. Als je bestelling niet op de geplande datum aankomt, neem dan contact op met Klantenservice.
5.  Herroepen van de bestelling


5.1 Het is mogelijk om een bestelling te annuleren of terug te sturen vanaf de datum waarop je de bestelling hebt geplaatst tot 30 dagen na ontvangst van de bestelde artikelen. Als je de gehele of gedeeltelijke bestelling terugstuurt en hiervoor al hebt betaald, ontvang je het bedrag inclusief de standaard verzendkosten van Taboo, maar exclusief de kosten voor het terugsturen naar Taboo (€ 3.50) terug, mocht je die gemaakt hebben. Mocht je bepaalde artikelen willen behouden en slechts een deel van de bestelling willen annuleren, worden de verzendkosten niet vergoed. Ga voor ons volledige Beleid i.v.m. terugsturen naar Taboo-haaruitval.be 5.2 Als je je bestelling wilt annuleren of wilt terugzenden, laat het ons dan schriftelijk weten, bij voorkeur door gebruik te maken van het voorgedrukte retourformulier in je pakket, door contact op te nemen met de Klantenservice en het item(s) te retourneren zoals gespecificeerd in paragraaf 6 (Retourzendingen) binnen de in paragraaf 5.1 gespecificeerde periode. We zullen proberen om het geld zo snel mogelijk terug te storten en dit op dezelfde wijze als waarop je hebt betaald. Er kan een andere betaalwijze worden gebruikt voor de terugbetaling als je hiervoor toestemming geeft. Dit zal hoe dan ook geen extra kosten met zich meebrengen. 5.3 Als een ontvangen artikel defect is, breng je Taboo hiervan onmiddellijk op de hoogte en je stuurt het artikel terug zoals uiteengezet in paragraaf 6 (Retourzendingen). Alle producten die als defect worden aangemeld, worden door Taboo volledig vergoed. De bepalingen in deze voorwaarden houden geen beperking in van eventuele wettelijke rechten.
6.  Retourzendingen


Taboo garandeert een volledige vergoeding, of indien gewenst vervanging, van teruggezonden artikelen op grond van paragraaf 5 (Herroepen van een bestelling), op voorwaarde dat alle artikelen worden teruggezonden in dezelfde staat als waarin zij verkeerden bij ontvangst. Dit houdt in dat de artikelen volledig, niet beschadigd, vuil, gewijzigd mogen zijn en dat etiketten en verpakking niet zijn verwijderd. Al onze pakketten bevatten een voorgedrukt retourformulier dat je kunt gebruiken als je artikelen terug wilt sturen. Meer informatie over onze retourprocedure vind je op de afleverbon en in ons Retour- en terugbetalingsbeleid. Je kunt de terug te sturen goederen afgeven bij een postkantoor (Bpost) in België of (PostNL) in Nederland. De terugbetaling vindt plaats met dezelfde betaalmethode die je bij je aankoop gebruikte, volgens paragraaf 5.2 hierboven.
7.  Betaalmethoden


Creditcard of betaalkaart
Je kunt je betaalgegevens bij bestelling invullen en gebruikmaken van een geldige creditcard (VISA, Maestro of Mastercard).. Het betreffende bedrag wordt onmiddellijk gereserveerd op je creditcard en pas afgeschreven nadat de goederen zijn verzonden. Taboo behoudt zich het recht voor om de geldigheid van de creditcard te controleren, alsook de kredietlimiet in relatie tot het bestelbedrag en of de adresgegevens van de koper juist zijn. Op grond van deze controles kunnen we een bestelling weigeren.
PayPal
Bij een betaling met PayPal, behoudt Taboo zich het recht voor om te controleren of het PayPal-account geldig is, of er genoeg middelen zijn om het aankoopbedrag te dekken en het factuuradres van de koper te valideren. Het betreffende bedrag wordt onmiddellijk gereserveerd op je PayPal-account, maar pas afgeschreven nadat de goederen zijn verzonden. Taboo behoudt zich het recht voor om een aankoop te weigeren.
8.  Aansprakelijkheid


Deze Algemene Voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Taboo als het gaat om zaken die wij op grond van de wet niet kunnen beperken of uitsluiten. Bij schending van deze Algemene Voorwaarden zijn we uitsluitend aansprakelijk voor verliezen die redelijkerwijs te verwachten zijn als gevolg van een dergelijke schending. Taboo is niet verantwoordelijk voor indirecte verliezen die een bijkomend gevolg zijn van het oorspronkelijke verlies of de oorspronkelijke schade, zoals verlies van winst of het verlies van kansen, of het niet leveren van goederen of het niet voldoen aan enige andere verplichting op grond van deze Algemene Voorwaarden, indien een dergelijk verzuim het gevolg is van gebeurtenissen die buiten onze controle liggen, inclusief, doch niet beperkt tot, brand, overstroming, storm, opstand, politieke onrust, oorlog, atoomongelukken en terroristische activiteiten. Onze maximale aansprakelijkheid jegens jou voor verliezen of schade die zijn ontstaan op grond van je bestelling op Taboo-haaruitval.com is beperkt tot het totale bedrag van jouw bestelling. Als je een probleem hebt met een product dat je online kocht bij Taboo en je de klacht niet kon afhandelen met Taboo, dan kun je je klacht indienen op het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de EU (het “ODR-platform”). Het ODR-platform biedt consumenten en handelaren binnen de EU de mogelijkheid om geschillen voortvloeiend uit online aankopen buiten de rechtbank op te lossen. Deze gebruiksvriendelijke en interactieve website is het enige toegangspunt en is gratis beschikbaar in alle officiële EU-talen. Met behulp van het ODR-platform kunnen de consument en de handelaar een geschillenbeslechtingsinstantie vinden en vervolgens een oplossing zoeken voor de klacht van de klant. Het ODR-platform is hier beschikbaar: http://ec.europa.eu/odr.
9.  Garantie


Als de door jou gekochte goederen gebreken vertonen, zal Taboo de wettelijke garantievoorschriften volledig naleven. Als je een klacht hebt naar aanleiding van overduidelijke materiaal- of fabricagefouten bij de door ons geleverde goederen, waaronder transportschade, kun je ons hiervan op de hoogte brengen door de goederen zonder oponthoud terug te sturen samen met het voorgedrukte retourformulier.
10.  Overdracht


Taboo behoudt zich het recht voor om eventuele vorderingen tot betaling in verband met de levering van goederen over te dragen aan of onder te brengen bij een derde.
11.  Scheidbaarheid


Als enig onderdeel van deze Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige Voorwaarden van kracht.
12.  Eigendomrechten


Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsmerken en auteursrechten op Taboo-haaruitval.be berusten bij Taboo en haar dochterondernemingen of licentiegevers. Ieder gebruik van Taboo-haaruitval.be of de inhoud daarvan, inclusief het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan van dergelijke inhoud anders dan voor jouw eigen, persoonlijke en niet-commerciële gebruik is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Taboo.
13.  Bedrijfsinformatie


Taboo
Registratiekantoor: Oude staatsbaan 135, 9991 Adegem, België
Registratienummer:
BTW-nr: BE